Licytacja 855/18 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Świebodzinem

  • nr księgi wieczystej: ZG1S/00016079/8
  • suma oszacowana: 263700
  • kwota wywołania: -25% 197775,00
  • wadium: 26370,00
  • postęp: 2637,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 09:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.43.50.png","size":766680,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.43.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.43.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.43.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.44.01.png","size":614361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.44.11.png","size":602873,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.44.20.png","size":746205,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4558\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.44.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

66-213 Skąpe

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Artur Łukomski

Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin

tel. 68 452 33 99 / 19 / fax. 68 452 33 99

Sygnatura: Km 855/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy 66-213 Skąpe, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00016079/8.
Opis nieruchomości:
wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-użytkowym położonej w miejscowości Skąpe w gminie Skąpe. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 355/4 o powierzchni 0,1665 ha. Działka jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 28.03.2096 r. Licytowana nieruchomość leży w centrum wsi. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe nieruchomość przeznaczona jak teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren wokół nieruchomość płaski. Nieruchomość gruntowa ma możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 395,00 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 510,00 m2. Fundamenty budynku betonowe. Ściany murowane. Strop ognioodporny, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Brak tynków zewnętrznych. Posadzka betonowa, częściowo wyłożona płytkami. Do budynku przynależą instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna i CO. Stan techniczny budynku jest przeciętny. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Skąpe. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00016079/8.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589, 666-369-822 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 263 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
06.09.2019 12:10 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: