Licytacja 5692/18 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w okolicy Łodzi

  • nr księgi wieczystej: PT1P/00098307/1
  • suma oszacowana: 59300
  • kwota wywołania: -25% 44475,00
  • wadium: 5930,00
  • postęp: 593,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.09.53.jpg","size":64257,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4561\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.09.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4561\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.09.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.09.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.10.07.jpg","size":146096,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4561\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.10.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4561\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.10.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.10.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Juliusza Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Czarnocin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Michał Pawlak

Kancelaria Komornicza, Aleksandra Zwierzyńskiego 6a, Tuszyn, 95-080 Tuszyn

tel. (42) 215 - 70 - 96 / fax. (42) 215 - 70 - 95

Sygnatura: KM 5692/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Michał Pawlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Juliusza Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XIX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Czarnocin , 97-318 Czarnocin, dla której SĄD REJONOWY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00098307/1.

Suma oszacowania wynosi 59 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 09 1050 1461 1000 0090 3080 2293.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać elaborat szacunkowy tej nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Pawlak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: