Licytacja 87/12 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Szczecinem

  • nr księgi wieczystej: SZ1T/00091585/1
  • suma oszacowana: 424000
  • kwota wywołania: -25% 318000,00
  • wadium: 42400,00
  • postęp: 4240,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 14.15.06.png","size":605139,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4562\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4562\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 14.15.16.png","size":809120,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4562\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4562\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.15.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 19

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Niedźwiedź 4A (powiat stargardzki, gmina Kobylanka)

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim

Maciej Kołodziej

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 93, Stargard, 73-110 Stargard

tel. 913910265 / fax. 913910265

Sygnatura: Km 87/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Dnia 31 lipca 2019r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

30 września 2019r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 27 odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Niedźwiedź 4A (powiat stargardzki, gmina Kobylanka), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzieprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00091585/1.

Nieruchomość stanowi działka gruntowa o powierzchni 1004 m2 numer ewidencyjny 142/4 obrębu 0008 Niedźwiedź zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 270m2. Zgodnie z księgą wieczystą budynek mieszkalny jest o powierzchni użytkowej 164,3m2. Działka nr 142/4 położona w obrębie Niedźwiedź nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobylanka nr XXXV/216/13
z dnia 11 lipca 2013r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, działka geodezyjna nr 142/4 w obrębie Niedźwiedź gmina Kobylanka położona jest na terenie oznaczonym symbolem Nd-M1- strefa o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Na terenie Gminy Kobylanka nie podjęto uchwały w sprawie ustanowienia obszaru rewitalizacji, oraz nie została wyznaczona Specjalna Strefa Rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem. Budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Budynek wybudowany został w latach 2002-2007. Na parterze budynku znajdują się: korytarz wejściowy, duży salon otwarty na kuchnię, przy kuchni spiżarnia, cztery pokoje, dwie łazienki, wc, kotłownia. W części gospodarczej budynku znajdują się dwa pomieszczenia i garaż. Stan techniczny budynku dobry. Standard w części wykończonej budynku przeciętny, część pomieszczeń wymaga wykończenia i pewnych remontów. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni żużlowej.

Suma oszacowania wynosi424.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 318.000,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest42.400,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19.

Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: