Licytacja 1033/18 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Głogowa

  • nr księgi wieczystej: ZG1G/00047794/1
  • suma oszacowana: 578900
  • kwota wywołania: -25% 434175,00
  • wadium: 57890,00
  • postęp: 5789,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 14.45.36.png","size":729849,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4564\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.45.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4564\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.45.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.45.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Żaganiu, Szprotawska 3, 68-100 Żagań

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Henryków, 67-300 Szprotawa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Izabela Todorowska-Paterek

Kancelaria Komornicza, Odrodzenia 8, Szprotawa, 67-300 Szprotawa

tel. 683762734 / fax. 683760983

Sygnatura: Km 1033/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 3, 68-100 Żagań, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Henryków , 67-300 Szprotawa, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00047794/1.

1) nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działki nr 260/14 o powierzchni 190 m.kw. oraz budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 318,24 m.kw; Nieruchomość oszacowana została na kwotę 307 600,00 zł

2) nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działki nr 260/15 o powierzchni 1.318 m.kw. oraz budynek użytkowy o powierzchni użytkowej 765 m.kw. Nieruchomość oszacowana została na kwotę 270 900,00 zł

3) prawo użytkowania wieczystego działki nr 260/18 o powierzchni 43 m.kw. oszacowana została na kwotę 400,00 zł

Nieruchomości położone są w miejscowości Henryków 18B-18C, Gmina Szprotawa, Powiat żagański, Województwo lubuskie. Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr 260/15 i nr 260/18 objęte są księgą wieczystą KWnr ZG1G/00047794/1 natomiast działka nr 260/14 objęta jest księgą wieczystą KWnr ZG1G/00045409/02. Księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywołania I licytacji działki zabudowanej nr 260/14 wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 230 700,00 zł Cena wywołania I licytacji działki zabudowanej nr 260/15 wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 203 175,00 zł Cena wywołania I licytacji działki nr 260/18 wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 300,00 zł

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: