Licytacja 832/17 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Warszawie przy ul. Aluzyjnej

  • nr księgi wieczystej: WA3M/00402222/8
  • suma oszacowana: 171000
  • kwota wywołania: -25% 128250,00
  • wadium: 17100,00
  • postęp: 1710,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 14.48.47.png","size":636038,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4566\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4566\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 14.48.53.png","size":578982,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4566\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4566\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2014.48.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, Warszawie przy ul.Terespolska 15a

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Aluzyjna 33F, 03-149 Warszawa, Poland

Telefon: 22 465 67 15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Julian Banachowicz Zastępca Tomasz Komorowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2019r . o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 30, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 2/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 03-149 Warszawa, Aluzyjna 33F/505, dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00402222/8 wraz z udziałem w wysokości 440/53150 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( nr KW 00361088) stanowiącego własność Nieruchomość stanowi lokal usytuowany na 4 piętrze budynku wielolokalowego o łącznej powierzchni 44,00 m2. Do lokalu przylega loggia o pow. 2,53m2. Lokal składa się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i hallu.

Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 256 000,00 zł zaś udział 2/3 w nieruchomości na kwotę 171 000,00zł, cena wywołania udziału 2/3 wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 128 250,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 17 100,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt VII Co 1391/17 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: