Licytacja 712/18 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Zamościem

  • nr księgi wieczystej: ZA1Z/00091126/9
  • suma oszacowana: 161500
  • kwota wywołania: -25% 121125,00
  • wadium: 16150,00
  • postęp: 1615,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.05.48.jpg","size":127323,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4567\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.05.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4567\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.05.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.05.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.06.16.jpg","size":100217,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4567\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.06.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4567\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.06.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.06.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Suchowola, Adamów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Góra

Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 33/4, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 627 98 50 / fax.

Sygnatura: Km 712/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Adamów, 22-442 Suchowola, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00091126/9.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość, w skład której wchodzi działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym (w trakcie budowy) ozn. nr ew. 3072 oraz działki niezabudowane ozn. nr ew. 3071 i 3080/2, stanowiąca całość gospodarczą, położona w miejscowości Suchowola w gm. Adamów, pow. zamojski, woj. lubelskie, Działka nr ew. 3072 o pow. 0,2934ha w części stanowi działkę o charakterze budowlanym zagrodowym, zabudowaną od strony północnej murowanym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym wykonany z pustaka suporeks, kryty blacho-dachówką w grafitowym kolorze. Więźba drewniana kleszczowo-krokwiowa. Na parterze brak posadzek, wykonane schody żelbetowe na poddasze oraz strop zbrojony, betonowy z wypełnieniem połówką pustaka suporeks. Od strony zachodniej półokrągły wykusz. Projektowana powierzchnia użytkowa wyniesie 114,57m², powierzchnia zabudowy 152m². Działka uzbrojona w energię elektryczną, nieogrodzona. Działka nr ew. 3072 podłużna, o szerokości ok. 24m i długości 125m. W części południowej obsadzona sadzonkami drzewek, w większości iglastych. Z opisanych względów należy uznać, iż w obecnym stanie prawnym nieruchomość składająca się z działek 3071, 3072 i 3080/2 stanowi całość gospodarczą. Jako całość posiada dostęp do drogi publicznej przebiegającej wzdłuż lasu i terenu cmentarza w Suchowoli. Działka zabudowana posiada dostęp do drogi publicznej zarówno przez działkę nr ew. 371 jak i przez działkę nr ew. 3080/2.

Suma oszacowania wynosi 161 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao II Oddział w Lublinie 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Góra

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: