Licytacja 660/18 z dnia 2019/10/03

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Piaseczna

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00264610/9
  • suma oszacowana: 405000
  • kwota wywołania: -25% 303750,00
  • wadium: 40500,00
  • postęp: 4050,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/03 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.41.52.png","size":821445,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.41.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.41.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.41.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.42.01.png","size":791546,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.42.12.png","size":548465,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4570\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.42.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Wierzbowa 8 A, 05-503 Baszkówka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 21 A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750

Sygnatura: Km 660/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 34, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa 8 A, 05-503 Baszkówka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00264610/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr ew. 40/25 obręb 0003 Baszkówka, gm. Piaseczno, o powierzchni 755 m2, położona 05-503 Baszkówka, ul. Wierzbowa 8 A, Baszkówka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00264610/9. Przedmiotowa nieruchomość, działka nr ew. 40/25 obręb 0003 Baszkówka - gm. Piaseczno, o łącznej powierzchni 755 m2 zlokalizowana jest na terenie wsi Baszkówka, w gminie Piaseczno. Wieś Baszkówka położona jest w południowo-zachodniej części gminy, w odległości około 8 km od centrum Piaseczna, sąsiaduje z wsiami: Wólka Pracka, Głosków, Runów. Przez wieś przebiegają dwie drogi przelotowe: ulica Wierzbowa i ulica Sadowa, które łączą się w północno-wschodniej części wsi. Publiczna komunikacja autobusowa odbywa się poprzez linię L12 relacji Złotokłos – Piaseczno Centrum. W przylegającej ulicy Wierzbowej o nawierzchni asfaltowej - pełne uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej. W bliskim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka gruntu nr ew. 40/25 z obrębu 0003 Baszkówka położona jest przy ulicy Wierzbowej. Przedmiotowa działka położona jest w drugiej linii zabudowy od ulicy. Kształt działki w postaci prostokąta o wymiarach: 21,5m x 29,65m oraz tzw. "sięgacza" do ulicy o szerokości 4m i długości 29m. Ukształtowanie terenu płaskie. Ogrodzenie działki stanowi parkan z siatki stalowej oraz słupki stalowe; na podmurówce. Formalnie dojazd do drogi publicznej zapewnia część działki będąca „sięgaczem” jednak obecnie nie jest on urządzony i nie jest wykorzystywany jako droga dojazdowa, na tym terenie aktualnie znajduje się roślinność i nasadzenia. Aktualnie wjazd i wejście na teren nieruchomości zorganizowany jest poprzez działkę nr 40/26, na zasadzie przyzwolenia. Na działce 40/25 posadowiony został budynek mieszkalny oraz budynek garażowo-gospodarczy. BUDYNEK MIESZKALNY - OPIS: Budynek został wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę nr UANB/B/199/96 z dnia 26.08.1996r., a budowa zakończona w latach 2004/2005. Budynek nie został do chwili obecnej zgłoszony do użytkowania; nie figuruje w kartotece budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr ew. 40/25 to budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 80,40m2 oraz powierzchni użytkowej 112,75 m2. Budynek ten został wzniesiony jako przylegający do istniejącego już budynku, posadowionego na sąsiedniej działce nr ew. 40/26, należącej o innego właściciela. Konstrukcja budynku mieszkalnego: - konstrukcja tradycyjna murowana, - ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonano jako warstwowe z cegły kratówki, warstwy styropianu i pustaków ceramicznych „max”, - elewacja w części posiada tynki zewnętrzne, w części – brak tynków, - strop nad parterem wykonano jako strop Kleina na belkach stalowych, - dach dwuspadowy, konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachu blacha stalowa trapezowa ocynkowana, - schody wewnętrzne wylewane, żelbetowe. Wykończenie wewnętrzne: - w salonie na parterze, kuchni oraz w sypialniach na poddaszu - podłoga wykonana jako parkiet z mozaiki brzozowej; w holu - wykończona płytkami ceramicznymi, - łazienka na poddaszu wyposażona w wannę plastikową obudowaną oraz kabinę prysznicową; podłoga wykończona płytami ceramicznymi, glazura do sufitu; elementy wykończenia z końca lat 90-tych / 2000, - w pomieszczeniach kuchni – miejscowo glazura do wysokości około 1,40 m, - ściany: tynki wewnętrzne tradycyjne, malowane farbami emulsyjnymi, - okna zespolone drewniane „Stolbud Wołomin”, parapety wewnętrzne z konglomeratu, - drzwi wewnętrzne: parter - sosnowe, piętro – typu „Porta”, okleinowane, - tarasu oraz balkonu na kondygnacji poddasza nie wykończone (jedynie beton). Budynek wyposażony w instalacje: - elektryczną (odrębny licznik), - wodno-kanalizacyjną podłączoną do instalacji w przylegającym budynku, który posiada przyłącza do sieci miejskich (w przedmiotowej nieruchomości,

Suma oszacowania wynosi 405 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 36 10201156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: