Licytacja 1605/16 z dnia 2019/10/07

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Dębicy przy ul. 3-go Maja

  • nr księgi wieczystej: RZ1D/00073911/8
  • suma oszacowana: 199277
  • kwota wywołania: -33% 132852,00
  • wadium: 19927,70
  • postęp: 1993,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/07 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.03.11.png","size":494734,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4576\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4576\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.03.25.png","size":868308,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4576\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4576\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.03.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Dębicy, Słoneczna 3, 39-200 Dębica

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

3-go Maja 12, 39-200 Dębica

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Wielopolska 23, Dębica, 39-200 Dębica

tel. 146928675 / fax.

Sygnatura: KM 1605/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 36, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy 3-go Maja 12/23, 39-200 Dębica, dla którego Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00073911/8.
Opis nieruchomości:
Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego nr 12 w Dębicy, ul. 3 Maja. Lokal o powierzchni użytkowej 48,65m2 składa się z: 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i oddzielnego WC oraz balkonu (tarasu). Jest on w całości wykończony i aktualnie użytkowany. Posadzki w pokojach i przedpokoju są wyłożone parkietem, w kuchni linoleum, w łazience oraz WC na posadzce glazura, na balkonie lastrico. Ściany w zależności od pomieszczenia są: malowane farbami wodorozcieńczalnymi lub wyłożone do połowy wysokości glazurą w łazience, WC oraz w kuchni przy zlewozmywaku i kuchence. Sufity malowane, w łazience skosy połaci dachowej wykończone płytą, stolarka okienna z drewna. Lokal wyposażony jest we wszystkie media takie jak: ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie, gaz i energie elektryczną oraz kanalizację sanitarną. Do lokalu przynależy dodatkowo pomieszczenie piwniczne o powierzchni 11,85m2 zlokalizowane w najniższej kondygnacji budynku. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 60,50m2.

Suma oszacowania wynosi 199 276,81 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 851,21 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 927,68 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: