Licytacja 51/19 z dnia 2019/10/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki pod Włodawą

  • nr księgi wieczystej: LU1W/00028935/5
  • suma oszacowana: 112800
  • kwota wywołania: -25% 84600,00
  • wadium: 11280,00
  • postęp: 1128,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/07 12:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 16.29.33.jpg","size":53361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.33.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.33.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.33.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 16.29.52.jpg","size":53729,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.29.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 16.30.12.jpg","size":55744,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.30.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4579\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.30.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.30.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy we Włodawie, Sejmowa 7, 22-200 Włodawa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kopina

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Zastępca Magdalena Gorgol

Kancelaria Komornicza, Przechodnia 22, 22-200 Włodawa

tel. 825721029 / fax. 825721029

Sygnatura: Km 51/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Zastępca Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa , odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Kopina, 21-070 Cyców, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/00028935/5.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 346, 226, 315 o powierzchni ogólnej 2,28ha,

Suma oszacowania wynosi 112 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska KAsa Opieki SA 51124022491111001062620537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zastępca Magdalena Gorgol

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: