Licytacja 1045/16 z dnia 2019/10/08

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wałbrzychu

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00081352/2
  • suma oszacowana: 39100
  • kwota wywołania: -25% 29325,00
  • wadium: 3910,00
  • postęp: 391,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/08 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 16.34.53.jpg","size":115855,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4580\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.34.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4580\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.34.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.34.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 16.35.01.jpg","size":117707,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4580\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.35.01.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4580\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.35.01.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2016.35.01.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Wałbrzychu, Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wrocławska 134G/7, 58-306 Wałbrzych

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Zastępca Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 4, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 746662840 / fax. 746662835

Sygnatura: Km 1045/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wrocławska 134G/7, 58-306 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00081352/2.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134G/7 składający się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 32,46m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 1080/10000 objętym KW 30972/2 Uwaga! Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, w dziale I – O w części dotyczącej opisu lokalu. Właściciel lokalu dokonał przebudowy lokalu, w ten sposób, iż w kuchni wydzielił łazienkę z WC. W trakcie wizji lokalnej dłużnik nie przedstawił biegłemu sądowemu dokumentów w sprawie zezwolenia organu administracji architektonicznej na przebudowę lokalu

Suma oszacowania wynosi 39 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Zastępca Grażyna Nowakowska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: