Licytacja 1807/14 z dnia 2019/10/08

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Gorzowa Wielkopolskiego

  • nr księgi wieczystej: GW1G/00070541/9
  • suma oszacowana: 565000
  • kwota wywołania: -33% 376667,00
  • wadium: 56500,00
  • postęp: 5650,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/08 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.22.27.png","size":567020,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.22.32.png","size":620826,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.22.41.png","size":703665,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4585\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.22.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Chopina 52, 66-400

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wylotowa 86d, Osiedle Poznańskie, 66-446 Deszczno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Ryszard Król

Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp

tel. 696033991, 95 7224043 / fax. 957224044

Sygnatura: Km 1807/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52, 66-400 , pokój 227, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wylotowa 86d, Osiedle Poznańskie, 66-446 Deszczno, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00070541/9.
Opis nieruchomości:
działki gruntu numer 44/5, 44/7, 44/8, 44/9 i 44/11 o łącznej powierzchni 7.078,00m2. (działka nr 44/5 o pow. 3.477,00m2; działka nr. 44/7 o pow. 1.472,00m2; działka nr 44/8 o pow. 873,00m2; działka nr 44/9 o pow. 906,00m2; działka numer 44/11 o pow. 350,00m2) położone Deszczno, Osiedle Poznańskie przy ul. Morwowa 22, 23 oraz przy ul.Wylotowej. Działka numer 44/5 o powierzchni 3477 m2 zabudowana jest : - budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem o łącznej powierzchni zabudowy 83,00m2 - budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 123,00 m2 (w trakcie inwestycji - zaawansowanie ok 45%) - budynkiem gospodarczym parterowym wolnostojącym, wybudowanym w technologii tradycyjnej (budynek ten częściowo usytuowany jest na działce numer 44/7 wchodzącej w skład przedmiotowej nieruchomości) oraz budynkiem hydroforni wybudowanym w technologii tradycyjnej. 

Suma oszacowania wynosi 565 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 376 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O Gorzów Wlkp 26102019670000810200381350.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: