Licytacja 302/17 z dnia 2019/09/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Strzegomiu

  • nr księgi wieczystej: SW1S/00038073/3
  • suma oszacowana: 233000
  • kwota wywołania: -25% 174750,00
  • wadium: 23300,00
  • postęp: 2330,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/17 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.34.26.png","size":688214,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4586\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.34.35.png","size":632498,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4586\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.34.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Świdnicy, ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

58-150 Strzegom, ul. Ceglana 29

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

Sygnatura: Km 302/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ceglana 29, 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00038073/3.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości (do 04-12-2040r.) stanowiącej: dz. ew. nr 225, AM 9, obręb 0002 Osiedle Wschód, o powierzchni 3947 m2, położona ok. 800 m od drogi krajowej nr 5 w obszarze zabudowy produkcyjno-magazynowej. W części działki posadowiono budynek biurowo- socjalny (z ok. 2005 r.), dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem o pow. użytkowej 99,65 m2, niepodpiwniczony. Budowa budynku nie została zakończona, nie został odebrany przez nadzór budowlany i nie jest naniesiony na mapy geodezyjne. W innej części działki znajduje się budynek gospodarczy, o pow. 162,50 m2, parterowy, (z ok. 1975 roku) obecnie podzielony na 5 boksów garażowych. Obszar działki, częściowo zabudowany boksami na składowanie kamienia budowlanego. Boksy niezadaszone. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość leży na obszarze oznaczonym w Planie Miejscowym: 11 P/U. - tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej. Nieruchomość położona jest: 58-150 Strzegom, ul. Ceglana 29, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00038073/3]

Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: