Licytacja 23/18 z dnia 2019/11/21

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/6 w mieszkaniu w Warszawie przy ul. Cedrowej

  • nr księgi wieczystej: WA6M/00098137/1
  • suma oszacowana: 52000
  • kwota wywołania: -25% 39000,00
  • wadium: 5200,00
  • postęp: 520,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/21 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.46.53.jpg","size":111347,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.46.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.46.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.46.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.47.05.jpg","size":179758,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.47.29.jpg","size":96110,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.47.45.jpg","size":95598,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.45.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4592\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.45.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.47.45.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15a, 03-813 WARSZAWA

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 44

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Ewa Aftowicz-Szymańska

Kancelaria Komornicza, Grochowska 207, Warszawa, 04-077 Warszawa

Tel.: 22 252 80 70 lub 22 506 50 61

Sygnatura: Km 23/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ewa Aftowicz-Szymańska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 21-11-2019 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
mającego siedzibę pod adresem ul. Terespolska 15a, 03-813 WARSZAWA w sali nr 49,
odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/6 (odpowiadającemu powierzchni użytkowej 12,55m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonej pod adresem: 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 44/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00098137/1 

Suma oszacowania wynosi 52 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 39 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 32 10500161 5091 0000 2000 2318

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 382/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: