Licytacja 295/18 z dnia 2019/11/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Darłowie przy ul. Wyspiańskiego

  • nr księgi wieczystej: KO1K/00087143/1
  • suma oszacowana: 107440
  • kwota wywołania: -25% 80580,00
  • wadium: 10744,00
  • postęp: 1075,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/27 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.56.16.jpg","size":84034,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.56.38.jpg","size":98553,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.38.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.38.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.56.38.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.57.13.jpg","size":71127,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.13.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.13.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.13.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.57.48.jpg","size":183467,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4593\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.57.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stanisława Wyspiańskiego 5, 76-150 Darłowo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

Sygnatura: Km 295/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019 o godz. 14:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wyspiańskiego 5, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00087143/1.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 28 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 36,73m2 wraz z udziałem 8/1000 w nieruchomości wspólnej

Suma oszacowania wynosi 107 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 744,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: